Sociedad Española de NeuroImageN

Canviar idioma: Español - English

Share on Facebook:   Facebook

NeuroImageN ?

La Neuroimatge és una especialitat multidisciplinària, formada por biòlegs, estadístics, enginyers, farmacèutics, físics, matemàtics, metges, psicòlegs, químics, tècnics...

Aquesta riquesa, no obstant, ha comportat que la Neuroimatge sigui una especialitat orfa, mal representada per les seves "disciplines mare".

En aquest context, la Sociedad Española de Neuroimagen pretén promoure la col·laboració i coneixement entre les persones i sectors de la societat espanyola relacionats amb la Neuroimatge.

La Sociedad Española de Neuroimagen és una associació regida amb caràcter general per la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i de forma específica pel contingut dels seus Estatuts vigents, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre.

pdf Més informació (en castellà)

Temes relacionats